eS-League

eS-League CHAMPIONS 3rd CLEAN SHEET RANKING

Rank PSID Club Group No.of matches Clean Sheet Match Average
1
Group A 14 8 0.57
1
Group A 16 8 0.5
1
Group A 16 8 0.5
4
Group D 9 5 0.56
4
Group D 10 5 0.5
4
Group A 12 5 0.42
4
Group D 12 5 0.42
8
Group D 6 4 0.67
8
Group D 7 4 0.57
8
Group D 8 4 0.5
8
Group A 8 4 0.5
8
Group A 10 4 0.4
8
Group A 10 4 0.4
8
Group A 10 4 0.4
8
Group B 14 4 0.29
8
Group B 14 4 0.29
8
Group B 14 4 0.29
8
Group B 14 4 0.29
19
Group D 5 3 0.6
19
Group A 6 3 0.5
19
Group D 7 3 0.43
19
Group D 7 3 0.43
19
Group A 8 3 0.38
19
Group D 8 3 0.38
19
Group A 8 3 0.38
19
Group D 8 3 0.38
19
Group D 8 3 0.38
19
Group C 10 3 0.3
19
Group B 10 3 0.3
19
Group B 10 3 0.3
19
Group D 10 3 0.3
19
Group B 10 3 0.3
19
Group B 10 3 0.3
19
Group C 10 3 0.3
19
Group D 10 3 0.3
19
Group C 10 3 0.3
19
Group C 10 3 0.3
19
Group B 12 3 0.25
19
Group D 12 3 0.25
19
Group B 14 3 0.21
19
Group B 14 3 0.21
19
Group B 16 3 0.19
43
Group A 4 2 0.5
43
Group D 4 2 0.5
43
Group B 4 2 0.5
43
Group A 4 2 0.5
43
Group D 4 2 0.5
43
Group D 4 2 0.5
43
Group C 4 2 0.5
43
Group B 4 2 0.5
43
Group C 4 2 0.5
43
Group B 4 2 0.5
43
Group C 5 2 0.4
43
Group C 5 2 0.4
43
Group D 5 2 0.4
43
Group C 6 2 0.33
43
Group C 6 2 0.33
43
Group D 6 2 0.33
43
Group C 6 2 0.33
43
Group A 6 2 0.33
43
Group C 6 2 0.33
43
Group B 6 2 0.33
43
Group C 6 2 0.33
43
Group B 6 2 0.33
43
Group A 6 2 0.33
43
Group D 6 2 0.33
43
Group D 7 2 0.29
43
Group D 7 2 0.29
43
Group D 8 2 0.25
43
Group B 8 2 0.25
43
Group D 8 2 0.25
43
Group A 8 2 0.25
43
Group D 8 2 0.25
43
Group A 10 2 0.2
43
Group D 10 2 0.2
43
Group D 10 2 0.2
43
Group D 10 2 0.2
43
Group C 10 2 0.2
43
Group D 10 2 0.2
43
Group A 11 2 0.18
43
Group C 12 2 0.17
43
Group A 16 2 0.13
83
Group D 1 1 1
83
Group C 2 1 0.5
83
Group D 2 1 0.5
83
Group C 2 1 0.5
83
Group C 3 1 0.33
83
Group D 3 1 0.33
83
Group D 3 1 0.33
83
Group C 3 1 0.33
83
Group A 3 1 0.33
83
Group D 3 1 0.33
83
Group B 4 1 0.25
83
Group C 4 1 0.25
83
Group D 4 1 0.25
83
Group C 4 1 0.25
83
ACL 4 1 0.25
83
Group D 4 1 0.25
83
Group D 4 1 0.25
83
Group A 4 1 0.25
83
Group A 4 1 0.25
83
Group A 5 1 0.2
83
Group D 5 1 0.2
83
Group B 5 1 0.2
83
Group D 6 1 0.17
83
Group A 6 1 0.17
83
Group C 6 1 0.17
83
Group A 6 1 0.17
83
Group B 6 1 0.17
83
Group D 6 1 0.17
83
Group C 6 1 0.17
83
ACL 6 1 0.17
83
Group A 6 1 0.17
83
Group C 6 1 0.17
83
Group C 6 1 0.17
83
Group C 7 1 0.14
83
Group B 8 1 0.13
83
Group D 8 1 0.13
83
Group A 8 1 0.13
83
Group A 8 1 0.13
83
Group A 8 1 0.13
83
Group A 9 1 0.11
83
Group C 9 1 0.11
83
Group A 9 1 0.11
83
Group D 9 1 0.11
83
Group A 9 1 0.11
83
Group B 10 1 0.1
83
Group D 10 1 0.1
83
Group D 10 1 0.1
83
Group D 10 1 0.1
83
Group D 12 1 0.08
Return to eS-League CHAMPIONS 3rd page